Søgeprofil

DOMUS VISION REAL ESTATEDanskSøgeprofil 

Når vi leder efter ejendomme til vore porteføljer, arbejder vi bl. a. ud fra følgende kriterier:

- Vi foretrækker boligejendomme med maximalt 40% erhverv (af nettolejen).

Boligejendomme giver typisk et lidt lavere afkast, end erhvervsejendomme. Til gengæld er risikoen for større tomgang i en boligejendom markant lavere, end ved erhvervslejemål.

- Vi investerer kun i ejendomme fra ca. 900.000 €

Relativt set er der mindre administration ved større ejendomme, end ved mindre ejendomme. Rent administrativt er det bedre, at have 5 ejendomme med 50 lejemål i hver, end 25 ejendomme med 10 lejemål i hver.

- Vi investerer i nordtyske byer indenfor en radius af ca. 200 km fra Hamburg med minimum 40.000 indbyggere

Eftersom vi månedligt har statusmøder med administratoren, og kombinerer disse møder med besigtigelser, har vi lagt os fast på byer, som vi hurtigt kan køre til fra vores domiciler i henholdsvis Herning og Hamburg.

- Vi investerer kun i de gamle bundesstater (tidl. Vesttyskland)

Der findes mange interessante byer i det tidligere Østtyskland, men vi har fokuseret på den del af Nordtyskland vi mener har den stærkeste økonomi og vækstpotentiale.

- Vi skal kunne se et godt potentiale i ejendommen

Ejendomme der kan udvikles, er ofte de ejendomme der ender med det bedste afkast. Vi køber ind efter devisen "den der gør arbejdet, skal høste frugterne" og prissætter herefter, når vi afgiver købstilbud.

Nettoafkastet (dvs. hele den investerede sum set i forhold til nettolejen fratrukket alle udgifter) skal ligge på ca. 6% eller derover. Med en fornuftig finansiering, resulterer det i en egenkapitalsforrentning på ca. 10% om året.